Bir Bebeğin Kaç Kaloriye Gereksinimi Vardır?

Bebeklerinin sadece süt içtiği dönemlerde, anne-babaların çok azı, onların aldığı kalori sayısı ile ilgilenir ama normal besinlere geçtikten sonra yeni bir takım endişeler de beraberinde gelir.

Bir bebeğin tam kaç kaloriye ihtiyacı olduğu, kilosu ve yaşına bağlıdır ama genel kural, çok küçük bebeklerin kilo başına günde 110 kaloriye ihtiyacı olduğudur – yani dört buçuk kilo ağırlığındaki bir aylık bir bebeğin günlük ihtiyacı (tümüyle sütten gelen) 495 kaloridir.

Zaman ilerledikçe bebeklerin büyüme oranları yavaşladığından, beden ağırlıklarının her kilosu için ihtiyaçları olan kalori sayısı düşmeye başlar. Altı aylık olduklarında (bebeklerin çoğunun katı gıdalara başladığı zaman) bu gereksinim kilo başına günlük 80 kaloriye düşmüş olur ve birinci yılın sonuna kadar da bu civarlarda kalır. Bu da, yedi buçuk kilo ağırlığında altı aylık bir bebeğin günlük ihtiyacı 600 kalori civarındadır demektir ki bunun bir kısmı sütten, kalanını da katı besinlerden alacaktır. Hem anne sütü hem de hazır mama 100 ml’de 70 kalori içerir; yani eğer altı aylık bir bebek günde 600 ml süt (420 kalori) içiyorsa, katı gıdalardan sadece 180 kalori almaya ihtiyacı vardır. Bu çok fazla bir şey değildir; aşağı yukan iki muza eşittir.

Bir yaşında 10 kilo bir bebeğin günlük ihtiyacı 800 kalori civarındadır ve artık o kadar fazla süt de içmemektedirler. Onun günde 300 kalori içeren 450 ml civarında inek sütü (tam yağlı inek sütünün 100 ml’sinde 67 kalori vardır) içtiğini varsayarsak katı gıdalardan ilave 500 kalori daha almaya ihtiyacı vardır. Bu da ortalama bîr yetişkinin alması gerekenin sadece dörtte veya beşte biri kadarıdır.

Tabiidir ki her bebeğin iştah durumu farklıdır ve bazen daha aç, bazen de daha az aç oldukları günler vardır. Bir bebeğin yeterli miktarda yemek yiyip yemediğinin en iyi ölçüsü sağlıklı bir kiloyu sürdürüp sürdürmediğidir.