Doğum Öncesi Testler

Gebeliğin 8 ve 18. haftaları arasında bebeğinizin sağlıklı ve gelişiminin beklenen bir şekilde devam edip etmediğini kontrol etmek amacıyla birkaç test yapılabilir.

Sakatlıkları tesbit etmek için ne tür testler uygulanabilir? Bu testler herkese uygulanabilir mi?

İki çeşit test vardır: Birisi, sakatlığı olan bebeğin annesi için bir derecede risk taşımaktadır; diğeri ise açık ve spesifik anormallikleri teşhis etmek için yapılır.

Doktorlar genelde bu testleri sadece sorunlu bebek sahibi olmada yüksek risk taşıyan bayanlara önermektedirler. Örneğin Down sendromlu bebek sahibi olmaya daha yatkın olan (35 yaşın üzerindeki) bir anneye kronik villus numunesi (KVS) veya amniosentez önerilebilir. Her iki test de az da olsa düşük riski taşıdığından doktorlar tarafından daha az tercih edilmektedir.

Test ayrıca ultrasound sonrası olası bir problemin tesbit edilmesi sonucunda tavsiye edilebilir. Örneğin bebeğin ensesindeki kalın deri kıvrımları, Down sendromunun işareti olabilir. Amniosentez teşhisin doğru olup olmadığını anlamaya yardımcı olur. Ayrıca , anormal bebek sahibi olmuş, veya genetik bozukluğu olan bebek taşıyan annelere Kromozom testi önerilmektedir.

Doktorunuza, size sunulan her testin nedenini sorun, nasıl uygulanacağını tartışın ve testlerin sonuçlarını size gösterileceğinden emin olun.

Kronik villus numunesi (KVS) ve Amniosentez arasındaki farklar nelerdir? Bu testler ne zaman uygulanırlar?

Kronik villus numunesi (KVS), sadece birkaç büyük hastanede mevcuttur ve gebeliğin 8 ve 11. haftaları arasında yapılır. İnce bir şırınganın serviks veya karından uterusa doğru sokulmasıyla az miktarda chrion villus numunesi alınır. Bu uterusun duvarına açılan ve daha sonar plazentaya dönüşen dokudur. Numune, fetusun Down sendromu veya genetik bir hastalık olan orak-hücre gibi kromozom bozukluklarının olup olmadığını tesbit etmek için gerekli olan genetik bilgileri içerir.

Test sonuçlarını 3 ila 7 gün içerisinde almak mümkündür. KVS %0.5 ila %2 arasında düşük riski taşır.

Amniosentez normalde gebeliğin 16 ve 18. haftaları arasında yapılır. Doktorunuz karından uterusa doğru ve daha sonra amniotik torbanın içine sokacağı bir şırınga ile, bebeğinizin içinde yüzdüğü amniotik sıvıdan az miktarda numune alacaktır. Alınan sıvının içindeki hücreler herhangi bir kromozom anormalliğinin olup olmadığını anlamak için teste tabi tutulurlar. Test sonuçlarını 3 hafta içerisinde almak mümkündür. Bu test tahmini olarak %0.5 gibi az bir oranda düşük riski taşır.

Bu iki teste alternatif olabilecek başka testler var mıdır?

Evet vardır. KVS ve Amniosentez rahme girme yoluyla uygulanır. Bazı bayanlar için üçlü test daha uygundur. Bu testte kan örneği alınır ve üç hormon veya hormonsu madde test edilir: Alfafetoprotein testi (AFP), chorionik insan gonadotropini (HCG) ve konjuge olmayan östriol. Bu hormonların bir veya birden fazlasının normalden düşük veya yüksek olması kromozom sorunlarındaki risk artışının veya spina bifida gibi sinir borusu kusurlarının olduğu anlamına gelebilir.

Test sonuçları genelde 10 gün içerisinde alınabilir. Sonuçlar “Gebelik sayısı içerisinde 1 ihtimalle” şeklinde sunulacaktır. Yani eğer testinizin sonucu “380 içerisinde 1” veya “380’e 1” şeklindeyse bu, aynı sonuçları taşıyan her 380 gebelik içerisinde 379’unun normal olacağı anlamına gelir.

Eğer test sonuçlarınızın makul bir riskin üzerinde olduğuna inanıyorsanız, daha detaylı bilgi edinmek amacıyla amniosentez veya ultrasoundu tercih edebilirsiniz.

Kız kardeşim doğumdan birkaç gün sonra spida bifida nedeniyle bebeğini yitirdi. Benim bebeğim sinir borusu kusurları (NTD’s) için teste tabi tutulabilir mi?

Olası bir problemi tesbit etmek amacıyla sadece alfafetoprotein testi uygulanabilir. Daha kesin bir teşhis için bu testin ardından ultrasound yapılabilir. Ultrasound yardımıyla bebeğinizin omurgasının ve başının oluşumu takip edilebilir. Fakat doktorunuz, hiçbir sakatlık bulunmamasına rağmen bazen alfa-fetoprotein test sonuçlarının pozitif çıktığını size bildirecektir.

Daha başka ne tür testler mevcuttur?

Ebeliğin bu alanı gelişmeye devam etmektedir ve birçok yeni test (çoğu rahme girme yoluyla yapılan) hala değerlendirme aşamasında bulunmaktadır. Örneğin bazı hastanelerde, göbek bağından alınacak kan örneğinin analiz edilmesi yoluyla bir grup enfeksiyon anormallikleri ve hemofili benzeri diğer durumlar tesbit edilmektedir. Bu test yaygın olarak mevcut bulunmamaktadır.

Amniotik sıvı testi ayrıca bebeğin akciğer gelişimini tesbit etmek amacıyla da uygulanabilir. Bu, yeni doğacak olan bebeğin acil olarak yoğun bakıma ihtiyaç duyup duymayacağına ilişkin kararın alınmasına etki edecek olan önemli bir bilgidir.

Sonuçları anormallik gösteren doğum öncesi test sonuçlan her zaman gebelikten vazgeçmeyi mi gerektirir?

Şunu belirtmek gerekir ki, birçok testin sonucu normal çıkar. Fakat herhangi bir testi yaptırmadan önce çok dikkatli düşünmelisiniz. Test sonuçları bebeğinizde bir anormallik olduğunu gösterdiğinde kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Gebelikten vazgeçmeyi mi düşüneceksiniz? Yoksa testin sizi bebeğinizin durumu hakkında bilgilendirdiğini, doğum yeri ve tarihini ayarlama şansı tanıdığını ve sizi bebeğin gelişine hazırladığını mı düşüneceksiniz?

Bazı çiftler anormalliklerin teşbih için test yaptırmamayı tercih etmektedirler. Çünkü testin yarattığı endişe, sonra sonuçların beklenmesi, duygusal açıdan yıpratıcı olabilmektedir. Bazıları ise hiçbir koşulda gebelikten vazgeçmeyi düşünmediklerinden testleri gereksiz bulmaktadırlar. İnsanların çoğu hangi fiziksel veya zihinsel durumda olursa olsun bebeklerini kabul edip seveceklerine dair kendilerinden emindirler.

Doktorunuzun kendisine ait görüşleri olacaktir. Fakat size fikir vermek yerine sadece gerçekleri sunmalıdır. Son karar sizindir.

Eğer bebeğinizde anormallik varsa vazgeçme durumunda yapılacak işlemler nelerdir?

Bu, gebelikten vazgeçmeye ne zaman karar verdiğinize bağlıdır. Gebeliğin erken dönemlerinde genişletme ve kürtaj uygulanabilir. Gebeliğin geç dönemlerinde, hormonların teşvik edeceği doğuma gitmekten başka alternatif yoktur. Eğer bu durum gebeliğin 22. haftasından sonra meydana gelirse bebek canlı olarak doğabilir ve kısa bir süre yaşayabilir. Bebeği görmek ya da kucağınızda tutmak isteyip istemeyeceğiniz hakkında düşünmeniz gereklidir. Ya da hastane çalışanlarından bebeğin fotoğrafını çekmelerini isteyebilirsiniz.

Ne zaman meydana gelirse gelsin bebeğinizin kaybı için üzülmeniz normaldir. Gebe olmak, test yaptırmak, gebelikten vazgeçme kararı vermek ve bir bebeği yitirmek; bunların hepsi oldukça sıkıntı verici deneyimlerdir. Doğru kararı vermiş olduğunuzdan emin olsanız bile bu sizin, eşiniz ve yakınlarınız için üzüntü verici bir dönem olabilir.

Duygularınızı yakınlarınızla paylaşın. Neler geçiriyor olabileceğinizi anlayacak birisiyle konuşmanın size yardım edeceğini hissediyorsanız bir uzman ile temasa geçiniz.