Emzik Bebek için İyi midir, Kötü müdür?

Emziğin modası kah gelir, kah geçer. Şu sıralarda, büyükannelerinin ağlayan bebekleri sakinleştirdiğine ve uyumalarım sağladığına yemin etmelerine rağmen, ağzında emzikle görülen bebeklere genellikle kınayan gözlerle bakılmaktadır. Bütün bunlara karşın Batı ülkelerinde tahminen %75 ila 85 arasında bebek emzik kullanmaktadır — en azından gizli gizli.

Öyleyse burada kim haklı? Küçük bebeklerin (ister parmakları olsun, ister bir plastik parçası olsun) emmeye bayıldıklan inkar edilemez bir gerçektir ve emmenin bebekler için en iyi ağrı kesici olduğu fikri pediatri uzmanlarınca geniş bir kabul görür.

Emziğin ani bebek ölümü sendromunu (SIDS) engellemeye yardım ettiğinin kanıtları da oldukça etkilidir – öyle ki SIDS riskini azaltmak amacıyla Amerikan Pediatri Birliği artık bebeklere gündüz ve gece uykularında emzik verilmesini tavsiye etmektedir. Araştırmalar, uykuya yatırıldıklarında kendilerine emzik verilen her 2.733 bebekten birinin SIDS ölümünün bu sayede engellendiği tahminini ileri sürmektedir. Bunun neden böyle olduğuyla ilgili birkaç teori mevcuttur. Bir tanesi, emzikle uyuyan bebeklerin daha çabuk uyanmaya eğilimleri olduğundan, gece kendilerine bir şey olursa uyanmalarının daha olası olduğudur. Diğer bir teori de emzikle uyumanın bebeklerin burunları tıkandığı takdirde ağızlarından nefes almalarını daha kolaylaştırdığıdır. Ama pediatri uzmanları, istemeyen bebeğe zorla emzik vermeye çalışmayı veya onu tükürmüşse tekrar ağzına sokmayı tavsiye etmemektedirler.

SIDS riski altı aylığa kadar olan bebeklerde en yüksek seviyesindedir; bu sebeple, bu tarihten sonra emzik kullanmanın sağlık açısından avantajları gittikçe azalmaya başlar. Bebekleri bu yaştan sonra emzikten uzaklaştırmaya çalışmanın bir sebebi diğer enfeksiyon risklerinde görülen hafif artıştır. Bazı araştırmalar, emziklerde genellikle mantar ve bakterilerin biriktiğini ve bu organizmaların lateks emziklerde silikon emziklere göre daha fazla üreme eğiliminde olduklarını bulmuştur. Başparmak veya diğer parmakları emmek de bebeğin bu tip organizmalara maruz kalma olasılığını arttırır ama henüz direkt olarak hiç kimse parmak emmenin emzik emmeye göre daha mı iyi veya kötü olduğunun karşılaştırmasını yapmamıştır.

Her ne kadar bu organizmaların çoğu herhangi bir hastalığa sebebiyet vermese de, İngiltere’de 10.000’den fazla bebekle yapılan bir araştırmada, parmak veya emzik emen on beş aylık bebeklerde emmeyenlere göre artan bir sayıda kulak ağrısı ve kolik görülmüştür – ama emzik belki de başka sebeplerden hastalanan bebekleri sakinleştirmek için kullanılmış olabilir. Ama bu etki yine de oldukça azdır. 476 çocuk üzerinde yapılan diğer bir araştırma da, emzik emmeyenlerin %32’sine karşılık emzik emenlerin %35’inin en az bir kere kulak iltihabı olduğunu, emmeyenlerin %11’ine karşılık ise emenlerin %16’sında tekrarlayan kulak iltihabı görüldüğünü bulmuştur.

Son olarak da, pek çok anne-baba emzik ve parmak emmenin çocuklarındaki ağız gelişmesini nasıl etkileyeceği konusunda endişe duyarlar. Hem Amerikan Dişçiler Birliği, hem de Amerikan Pediatrik Dişçilik Akademisi ağızda kapanış bozukluğu veya dişlerde hizadan çıkma riskini arttırdığından çocukların dört yaşından sonra emzik emmelerini sakıncalı bulurlar. Yapılan bir araştırma, ağızda kapanış bozukluğunun görülme sıklığının dört yıldan fazla emzik veya parmak emenlerde %71 civarında, emmeyi üç ve dört yaşlarında bırakanlarda %32 ve emmeyi iki yaşından evvel bırakanlarda ise sadece %14 olduğunu bulmuştur.