Gaz ve Hava veya Petidin Sancıyı Hafifletir mi?

Doğum sancısı sırasında, epidural dışında, kadınlara verilen en yaygın ilaçlar gaz ve hava (azot oksit) ile petidindir. Gaz ve hava, ağrı sinyallerinin beyne gitmesini engellemez ama onlardan daha az rahatsız olmanızı sağlar. Doğum sancısını hafifletmekte kullanılan en yaygın ilaçtır ve genellikle kasılmaların şiddetini azaltır, ancak, eğer çok fazla solursanız sizi sersemletip midenizi bulandırabilir. İyi tarafları, ilacın etkisinin çabucak geçmesi ve bebeğe de hiçbir zararının olmamasıdır. Yapılan yeni bir araştırma, doğumun ilk evresinde gaz ve hava soluyan kadınların, plasebo bir ilaç soluyanlara göre daha az şiddetli ağrı çektiğini bulmuştur ki, bu da onun işe yaradığının belirtisidir.

Petidinin doğum sancısını hafifletmedeki etkisinin kanıtları ise daha karışıktır. 1950’lerden beri ebelerin kullandığı petidin, güçlü ağrı kesici morfin ile aynı türdendir ama tabii ki etkisi kesinlikle daha düşüktür. Adaleye enjekte edilir ve gaz ve hava veya epiduralin aksine, plasentaya geçer ve bebekleri daha uykulu ve emmeye başlamakta daha beceriksiz ve yavaş yapabilir. Yüksek dozları bebeğin solunumunu ve kas hareketlerini de engelleyebilir ama yine de, genellikle, doğumda kullanılmasının güvenli olduğu düşünülür ve eğer aşırı doz uygulanmışsa da, bazı ilaçlar yardımıyla etkileri ortadan kaldırıp tersine döndürebilir. Petidin, ayrıca, siz anneleri de uykulu yapabilir ve midenizi bulandırıp başınızı döndürebilir.

Aynı incelemede petidin hakkıdaki çalışmalara bakıldığında, onun plasebo veya doğumda kullanılan diğer ağrı kesicilerden daha etkili olduğu konusunda yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varıldı. Bu kadar uzun süredir kullanılan ve ABD’de kadın-doğum servislerinde %39 ile 56 oranında uygulanan bir ilaç için bunu duymak inanılır gibi değil, ama onun hakikaten işe yarayıp yaramadığı konusunda pek az kaliteli çalışma yapılmıştır. Yapılmış olanlar ise çelişkili neticeler vermektedir; bazıları hiç etkisi yoktur derken, diğerleri hafif bir etkisi olduğunu söyler.