Göbek Kordonunun Bağlanmasını Geciktirmenin Bebeğime Yararı Olur mu?

Gururlu yeni babanın eline bir makas verilir ve göbek kordonunu kesmek isteyip istemediği sorulur. Baba bunu hemen mi yapmalı, yoksa dokuz aydır anne ile bebeği bağlayan bu hayat yolunun birkaç dakika daha yaşamasına izin vermeli midir?

Bebeğin sağlam bir şekilde doğup hava solumaya başlamasıyla beraber göbek kordonu da hızla gereksiz hale gelir. Bir seri kasılma plasentaya kan akışını hemen durdurur ve plasenta rahim duvarından ayrılır ve bebeği takip ederek dünyaya çıkar.

Batı ülkelerinin birçoğundaki ebeler göbek kordonunu en kısa zamanda bağlayıp keserler. Ama bebeğin kanının büyük bir bölümü plasentadadır ve bazılarına göre de kordonun kesilmesinden önce bu kanın iki-üç dakika daha bebeğin vücuduna akmasına izin verilmelidir. Bu uygulama bebekteki kan miktarının %32 artmasını sağlayabilir.

Bazılarına göre de, bu ekstra kanın bebeğe bir faydası yoktur: çünkü bebeklerin eskimiş kırmızı kan hücrelerini imha etmeleri yetişkinlerden daha uzun sürer ve gelen bu ekstra kan da yüksek seviyelerde toksik etki yaparak sarılığa sebep olan bilirubin adlı sarı pigmentin birikmesine yol açabilir. Buna karşılık hayatlarının ilk aylarında bebeklerde demir yetersizliği oldukça sık görülür ve alabilecekleri her damla ekstra kan bu duruma engel teşkil edebilir. Avrupalı küçük çocukların %3 ila 7’sinde demir yetersizliği olduğu düşünülmektedir ve bu durum da onların beyin gelişmelerini olumsuz etkiliyor olabilir.

Yakın tarihte yapılan bazı araştırmalar, kordonu bağlayıp kesmeden önce birkaç dakika bekleme fikrine arka çıkmaktadır. İsveçli uzmanlar, bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı çalışmalardan birinde, göbek kordonları on saniye sonra bağlanan bebeklerle üç dakika sonra bağlananları karşılaştırdı. Dört ayın sonunda da, kordonları daha geç bağlanan bebeklerin demir seviyeleri daha yüksekti ve demir yetmezliği veya anemi sorunu yaşama olasılıkları daha düşüktü. Sarılık konusunda ise iki grup arasında herhangi bir fark yoktu.

Bir başka çalışmada, on bir adet araştırmanın sonuçlarını inceleyen Cochrane Collaboration da kordonları geç bağlanan bebeklerde yüksek demir değerleri buldu fakat bu sefer de (genellikle bebekleri ciltlerine ışık veren battaniyeler altına koyarak bilirubini yok etmelerine yardımcı olmak yoluyla uygulanan) sarılık tedavisi görenlerin sayısında bir artış vardı. Araştırmanın yazarları, sarılık tedavisinin kolay ulaşılır olduğu durumlarda, kordon bağlamanın geciktirilmesinin daha fazla teşvik edilmesi kararına vardılar.