Hamileliklerin Beklenen Tarihi Aşmaları Normal midir?

Yüzyıllardır kabul edilen inanç, hamileliğin dokuz takvim ayı sürdüğü ve doğum tarihini de son aybaşı kanamanızın tarihine yedi ekleyip üç ay geri giderek hesaplayabileceğiniz fikridir. Bu hesaplama şekline Naegele kuralı denir çünkü 19.yüzyılda yaşamış doğum uzmanı Franz Naegele tarafından 1812 yılında yayınlanmıştır.

200 yıl öncesinden gelen bu kuralın hamilelik süresinin belirlenmesi için hâlâ kullanılıyor olması gülünç gelebilir, ama artık pek çok hastane gebeliğin on ikinci haftası civarında bebeğin ölçülerine dayanarak ne zaman dünyaya geleceğini ultrason kullanımı ile saptıyor ve verilen bu tarihin daha kesin olduğu düşünülüyor. Ultrasonla verilen tarihle Naegele kuralı tarihini karşılaştıran çalışmalara göre Naegele’nin tarihi, genellikle, üç gün daha erkendir.

Ama bu da sadece bir genellemedir. İlk kez anne olacak kadınların hamilelikleri, genellikle, ikinci, üçüncü veya dördüncü çocuğunu bekleyenlere göre daha uzun olur. Beyaz ırktan kadınlarla yapılan bir araştırmada anne adaylarının %61’inin Naegele kuralına göre geç doğum yaptığı, ama bu gecikmenin (ultrason tarihinin öngördüğü gibi) sadece ortalama üç gün olduğu saptanmıştır. Bunun aksine, ilk defa anne olanlar, genellikle, Naegele kuralının öngördüğünden sekiz gün geç doğurmuş ve %81’i geç doğum yapmıştır.

Hamilelik süreleri ırklara göre de farklılıklar sergiler; beyaz ırktan kadınlara kıyasla, Güney Asyalı ve siyah ırktan çok daha fazla sayıda kadın otuz dokuzuncu haftadan önce doğum yapar. Onların bebekleri de, aynı dönemde doğmuş beyaz bebeklere göre, daha iyi gelişmiş görünürler.

Bütün bu bulguların tıbbi çıkarımları olabilir. Çoğu doğum uzmanı, hamileliğin kırk iki haftadan uzun devam etmesinin, bebeğin ve annenin sağlığını tehlikeye soktuğuna inanır ve bu sebeple yedi ila on dört günden fazla gecikmiş hamilelerde yapay sancı verme yolunu seçer. Bunu yaparken gösterdikleri en önemli gerekçe de kırk iki haftayı geçen bebeklerdeki artan ölü-doğum riskidir; sayı kırk ikinci haftada bin hamilelikte bir iken, kırk üçüncü haftada binde ikiye çıkarak ikiye katlanmaktadır. Ama eğer doğum tarihlerini bir kenara bırakırsak, belki de kadınlara lüzumsuz yere, risk içerebilen yapay sancı verilmektedir. Sanayileşmiş ülkelerde, doğumun yapay olarak başlatılma oranı İngiltere’de %20 (ABD’de %22) ile hamileliklerin %10 ile 25’i arasındadır – ama yine de bu rakamların çok yüksek olduğu konusunda tartışmalar devam etmektedir.