İkizler Neden Farklı Kişilikler Geliştirirler?

Genlerin kişilik üzerindeki etkisi doğumda, bebeklikte olduğundan daha azdır. Kentucky’de tek yumurta ikizleri ve farklı yumurta ikizleri ile yapılan bir çalışma, tek yumurta ikizlerinin DNA’larının aynı olmasının dışında, ikizler arasında hırçınlık, sakinleştirilmeye karşı koyma, hareketlilik veya seslere ve nesnelere duyarlılık seviyeleri bakımlarından doğumdan sonraki ilk haftada herhangi bir benzerlik bulamamıştır. Bu durumda ikizler arasındaki farklılıklar nelerdir? Her ne kadar ikizler aynı rahmi paylaşmış olsalar da oradaki deneyimleri aynı olmayabilir.

İkizler doğduklarında genellikle farklı boy ve kilodadır çünkü aldıkları gıdalar eşit dağılmamıştır. İkizlerden biri diğerine göre daha zor bir doğum yaşayabilir ve eğer bazı komplikasyonlar varsa da ikisi de hastanede farklı tedaviler görebilirler. Hatta eve getirildiklerinde bile beslenme veya bakılma sıraları farklı olabilir veya farklı ebeveyn tarafından beslenip bakılabilirler. Ve ikizlerden biri örneğin geceleri daha sık uyanmaya başladığında, ana-babalar da ağlayınca onu daha çok kucağa almak veya daha fazla sabırsızlık göstermek gibi farklı şekillerde davranmaya başlayabilirler.

İkizler birinci yılın sonlarına doğru daha çok birbirlerine benzemeye başlasalar da, birbirlerinin tıpkısı olmaktan çok uzaktırlar. Çocuklar büyüdükçe ve yaşadıkları deneyimler farklılaştıkça, kişiliklerindeki farklar da çoğalır. Bu farklılık sadece kişiliklerinde de kalmaz. Aynı DNA’ya sahip ikizlerin diyabet, şizofreni veya kalp sorunları gibi hastalıklara yakalanma risklerinin de aynı olacağını düşünürsünüz ama durum öyle değildir. Aynı sebepten ölme olasılıkları da düşüktür. Bunun nedenleri yoğun bir araştırma konusu olurken, genlerinin daha fazla veya daha az çalışmasına neden olan epigenetik bir süreç tarafından etkilendiği düşünülmektedir.