İri Bebek İri Yetişkin mi Demektir?

Uzun boylu anne-babaların çocuklarının uzun boylu olma olasılığı yüksektir ama hamilelikte çok kilo almak veya sigara içmek veya gebelik şekeri gibi öğelerin de bebeklerin doğum ölçülerini etkilediği bilinmektedir. Büyük olasılıkla ciddi doğum komplikasyonlarına karşı önlem olarak, bir bebeğin anne karnındaki büyümesinde babadan çok annenin etkili olduğu görülmektedir.

Bununla beraber, bazı araştırmalar, bebeğin doğumdaki boyu ve kilosu ile yetişkinlik ölçüleri arasında bir ilişki tespit etmişlerdir. En kuvvetli ilişki boydaki ilişki gibi görünmektedir. Kabaca bir fikir vermek istersek, yakın zamanda Danimarka’da yapılan bir çalışmada, doğumda 47 cm’den kısa olan erkek bebeklerin yetişkinliklerinde ortalama boylarının 175.2 cm, 56 cm’den uzun olanların ise yetişkin boyunun ortalama 184.3 cm olduğu bulunmuştur. Maalesef bu çalışma kız bebeklerin boylarına bakmamıştır.

Başka bir çalışma ise, doğumdaki ağırlık ve uzunluğun, kişinin yetişkinlik ölçülerine birbirinden bağımsız bir şekilde ayrı ayrı katkıda bulunduklarını buldu. Yani eğer sizin yeni doğan bebeğiniz hem uzun, hem de kiloluysa, kollarınızda büyük olasılıkla müstakbel bir dev bulunmaktadır.