Klasik Müzik Bebeğimi Daha Akıllı Yapar mı?

Bazı iddialı ana-babalara göre bebeklerinin akademik gelişimini hızlandırma gayretlerine başlamak için vakit hiçbir zaman erken değildir. Bazı çalışmalar, bebeklere klasik müzik dinletmenin, onların zekalarını geliştirdiğini iddia etmektedir; bu olguya “Mozart etkisi” adı verilmiştir. Bu da genellikle hamileliğin son haftalarında, beyin gelişimlerine hızlı bir ivme sağlamak için bebeklere dinletilecek müzik veya doğal sesler programları içeren bazı ‘doğum öncesi üniversite’lerinin gelişimine sebep olmuştur.

Bu fikir, New York, Rochester’deki Eastman Müzik Okulu’ndan Donald Shetler adlı bir araştırmacının on altı hamile kadının batın bölgelerine klasik müzik çalması ve bunun doğumlarından sonra çocuklardaki “son derece düzgün ve olağanüstü sözlü ifade”nin erkenden gelişmesiyle ilintili olabileceğini fark etmesi ile 1980’lerde başladı.

O zamandan beri yapılan bazı çalışmalar, klasik müzik dinletilmesinin, küçük çocuklarda nesneleri hayalde canlandırma ve mantık yoluyla açıklama kabiliyeti olan uzamsal akıl yürütme yeteneğini (ki mimarlık ve mühendislik alanlarında önemlidir) geliştirdiğini düşündürmektedir.

1998 yılında yayınlanan bir çalışma, doğum Öncesi ve doğumdan sonraki ilk altmış gün içinde farklı türlerde müzik dinletilen farelerin labirente koyulduklarında da değişik seviyelerde performanslar sergilediklerini belirtmiştir. Mozart dinleyen fareler, modern besteci Philip Glass, beyaz gürültü veya sessizlik dinleyenlere göre labirenti daha hızlı ve daha az hata ile tamamlamışlardır.

Aynı şeyin insanlar için de geçerli olup olmadığı o kadar açık değildir. İnsan fetüslerinin, hem müziğe hem de insan sesine tepki olarak, kalp artışlarında ve hareketlerinde farklılıklar gösterdikleri doğrudur. Aynı zamanda, bebekler annelerinin karnındayken duydukları müziği veya sesleri de hatırlıyor gibi görünüyorlar. Bütün bunlara rağmen, klasik müziğin insan bebekleri üstünde kalıcı bir etkisinin olduğuna dair kanıtlar hâlâ zayıftır. Peter Hepper “Pek çok iddia mevcuttur ama şimdiye kadar onların hakikaten etkili olduğuna dair meslektaş incelemesinden geçmiş hiçbir bilimsel standart çalışması yayınlanmamıştır” diyor.

Bu, doğmamış bebeğinize müzik çalmak zararlıdır anlamına gelmez. Müzik sizi rahatlatabilir ve bebeğiniz de buna karşılık verebilir. Ona aşina olduğu bir şey sunarak, bebeğinizin dış dünyaya uyumunu da kolaylaştırabilir. Ve Mozart bebeğinizin zekasını artırmasa da, diğer bazı yararları olabilir. Yapılan bir çalışmada, kendilerine iki gün arka arkaya Mozart dinletilmesinin, erken doğmuş bebekleri sakinleştirip enerji yakmalarını azaltarak kilo almalarını desteklediği görülmüştür.