Meme Verirken Hamile Kalabilir miyim?

Hamile kalma olasılığınız büyük ölçüde azalır ama yine de garantisi yoktur. Yapılan araştırmaların bazılarına göre, bir kadın eğer bebeğini beş defadan fazla, toplamda en az bir saat emziriyorsa o zaman hamile kalması çok düşük bir ihtimaldir – tabii ki bebek doğru dürüst emiyor ve besleniyorsa. Hamile kalma olasılığı, aradan altı ay geçtikten sonra bebekler katı gıdalara geçmeye başladığında, az bir artış gösterir ama eğer anne hâlâ meme veriyor ve adet görmüyorsa yine de bu ihtimal düşüktür.

Bu geçici kısırlığın ana sebebi meme başının emilmesinden kaynaklanan harekettir. Hormonların hassas kontrolü, yumurtalıklardaki yumurtaların olgunlaşmasında bir saat görevi üstlenir. Beyin, genellikle, düzenli aralıklarla gonadotropin salgılama hormonu (GnRH) denilen bir hormon salgılar ki bu da lüteinleyici hormonunun (LH) üretilmesine yol açar. Bu hormon ise, yumurtanın olgunlaşmasını sağlar. Bu salgılama düzeninin zamanlaması çok önemlidir: GnRH’nın her saat başı doğru oranda salgılanması lazımdır ki, LH da doğru miktarlarda üretilsin. Emzirme bu düzenin zamanlamasını yavaşlatır ve eğer çok yavaşlatırsa da geçici bir kısırlık ortaya çıkar.

GnRH’nin salgılanma düzeni kadınlar emzirmeyi bıraktıklarında tekrar hızlanmaya başlar ama bu oran herkes için aynı değildir. Aniden emzirmeyi bırakan bazı kadınlar adet bile görmeden hemen hamile kalırlar ama çoğunun hormon dengelerinin tekrar yerine gelmesi biraz zaman alır. Bu durum, özellikle, eğer ilk altı ay içerisinde emzirmeyi bırakırsanız geçerlidir. Baltimore’daki Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health’den Ronald Gray “Emzirme olmadığı durumlarda bile ovülasyonun yeniden başlaması gecikir” diyor. Gerçekten de, kadınların doğurduktan sonraki ilk kanamalarının çoğu bir yumurta salınması bile değildir.

Emzirmeyi yavaş yavaş bırakan annelerin ise yumurta salınımı olmadığı halde adet görmeyi sürdürmeleri ve geçici olarak kısır kalmaya devam etmeleri, işleri daha da karmaşık bir hale getirir. Bu, GnRH düzeninin yumurtalıkların rahim içi kalınlaşmasını sağlayan hormonları yeterli derecede yükselttiği fakat gelen sinyalin yumurtayı olgunlaştırmaya yetmiyor olmasındandır. Yumurta salınmadığından hormon seviyeleri düşer ve kadın yumurta üretmediği halde adet görür.