Sezaryen Doğacak Çocuk için Zararlı mıdır?

Sezaryenle doğmuş bebeklerin kesinlikle çok daha sağlıklı oldukları bazı durumlar vardır. Mesela, eğer bebek tersten geliyorsa, normal doğum sırasında ölme veya ciddi bir sakatlık yaşama olasılığı %5 civarındadır; halbuki sezaryenle alındığı takdirde bu oran %1,6 olur. Buna karşılık, sezaryenle doğan bebeklerde, doğumdan hemen sonra ortaya çıkabilecek solunum sorunlarında pek az da olsa bir artış görülür – ama eğer sezaryen, akciğerlerin daha iyi gelişmiş olduğu otuz dokuzuncu haftadan sonra uygulanırsa bu riskte de ciddi bir düşüş yaşanır. Sezaryenle doğan bebeklerin neredeyse hiç denecek kadar az bir kısmının canlandırma girişimine ihtiyacı olurken vajinal doğan bebeklerde ender görülen beyin kanamaları riskinde hafif bir artış vardır. Ama genel bakıldığında, kısa dönemli hayatta kalma oranlarında, sezaryenle doğanlarla normal doğanlar arasında bir farklılık yoktur.

Peki uzun vadede sağlık ne durumdadır? Bazı araştırmalar, sezaryenle doğan bebeklerin büyüdüklerinde astım ve alerji olma risklerinin arttığı tahmininde bulunur. Bir İngiliz grup, yakın bir zamanda, yirmi üç tane böyle araştırmayı bir araya topladığında, sezaryenin çocuğun astım olma riskini %20 arttırdığı sonucuna ulaştı. Bu demektir ki, eğer genel nüfusta her yüz çocuktan dokuzu astım oluyorsa, aşağı yukarı yüz sezaryenle doğmuş çocuğun içinden de on bir tanesi kadarı astım olacaktır. Yirmi altı çalışmanın incelendiği başka bir araştırmada ise sezaryenle doğan çocuklarda saman nezlesi riski konusunda benzer sonuçlara varıldı ve gıda alerjisinde de %30 artış bulundu.

Ama bu, her sezaryenle doğanın mutlaka astım olacağı anlamına gelmez. Örneğin, prematüre ve düşük kilolu bebeklerin astım riskinin yüksek olduğu düşünülür ki onlar da genellikle sezaryen ile dünyaya gelir. Meme vermenin astım ve alerjiye karşı koruma sağladığı da düşünülür; sezaryenle doğuran annelerin daha azı bebeklerini emzirmeye yatkın olurlar.

Buna rağmen, normal doğan bebeklerin bir miktar daha avantajlı olduğunu düşündürecek bir sebep vardır. Normal doğum pis bir iştir ve bebek çıkarken genellikle yüzüne bulaşan bakterilerden büyük bir kısmını yutar ama bunlar pek seyrek olarak bebekte bir hastalığa yol açarlar çünkü onda zaten annesinin vücudunda yaşayan binlerce mikroba karşı antikor gelişmiştir. Bu sefer bu bakteriler gidip bebeğin kendi bağırsaklarına yerleşirler ve onun, muhtemelen aralarında alerjik hastalıkların da bulunduğu, enfeksiyonlardan korunmasına yardımcı olurlar.

Buna karşılık sezaryenle doğan bir bebek annesinin mikroplarından oluşan bu ilk aşıyı hiç alamaz. Onun yerine, kendisinin karşılaştığı ilk mikroplar, ebesinin ellerinden veya sarmalandığı havludan gelenler olabilir. Bu bebeklerin bağırsak florasının normal doğan bebeklerden farklı olduğu görülmüştür ve bazı ipuçlarına göre de bu durum onları astım ve alerjilere daha yatkın hale getirmektedir.

Bu probleme de bir çözüm getirilebilir, ama önerilen şey pek titiz kişilere göre değildir: bazı kadın doğumcular hemen doğumdan sonra annenin vajinasından bir sıyırma alıp bebeğin ağzına sürmeyi öneriyorlar. Fakat en iyisi doktorunuza danıştıktan sonra bunu yapmaktır!