Sütüme Ne Miktarda Alkol Geçer?

Hamilelikte içkisiz dokuz ay geçirdiniz ve artık akşam yemeğinizde bir kadeh şarapla keyif etmeye can atarken iyi niyetli bir arkadaşınız “Süt verirken içki içmen gerçekten doğru mu?” diye sorar.

Gerçek şudur ki, alkol süte de kanda bulunduğu oranlarda geçer ama orada depolanmaz. Yani, emzirmeden önce alkolün sisteminizden çıkması için belli bir süre beklerseniz, bebeğinizin alkole maruz kalması söz konusu olmaz.

Pratikte, eğer bir akşam bütün bir şişe şarabı (ortalama dokuz ünite eder ama şaraplar içerdikleri alkol miktarı açısından farklılıklar gösterirler) içtiyseniz, bu alkolün vücudunuzu terk etmesi ortalama dokuz saat sürer ve nihayetinde bu da, sizin hiç endişelenmeden rahatlıkla ertesi sabah meme verebileceğiniz anlamına gelir. Alkolün göğüslerde depolanmaması sebebiyle de geceden kalan sütü çekip çöpe atmanıza da hiçbir gerek yoktur.

Ayrıca alkolün parçalanmasıyla ortaya çıkan ve baş ağrısı ve kusma gibi sarhoşluk sonrası belirtilerin sebeplerinden biri olan asetaldehid denilen toksik atığın da anne sütüne geçmediğini bilmek insanın içini rahatlatır.

Yine de, içki içtikten hemen sonra bebeğinizi emzirmeye karar verseniz bile, bebeğinizin alacağı alkol sizin vücudunuzdan geçip ona gideceğinden, çok fazla seyreltilmiş olacaktır. 1980lerde Yeni Zelandalı araştırmacılar, meme veren sekiz anneden mümkün olan en kısa sürede içebildikleri kadar çok alkolü tüketmelerini istediler ve sonra bunun ne kadarının sütlerinde çıktığını ölçtüler. Alkol seviyesinin içildikten sonraki bir buçuk ila iki saat içinde kanda ve anne sütünde en üst dereceye ulaştığını, ama o seviyede olduğunda bile, miktarının orijinal içkidekinden çok daha düşük olduğunu buldular. Mesela, araştırmacılar, altı buçuk kilo ağırlığındaki altı aylık bir bebek annesinin kanındaki alkol seviyesi 119 mg/100 ml olduğunda 180 ml süt emerse, bebeğin kanındaki alkol seviyesinin sadece 6 mg/100 ml’ye çıktığını buldular. Her ne kadar bebeklerde alkolü parçalayan enzimin miktarı yetişkinlerinden daha azsa da, Auckland’daki Department of Scientific and Industrial Research’den araştırmayı yöneten Margaret Lawton “Ara sıra bu seviyelerde bir alkole maruz kalmanın bebeği etkilemesi olanaksızdır” diye yazıyor.

Her ne kadar şimdilik bu kadar alkolün bebekte kalıcı zararlara sebep olduğu ile ilgili herhangi bir kanıt yoksa da, davranışlarında hemen göze çarpmayan bazı etkiler bırakıyor olabilir. Mesela, Philadelphia’daki Monell Chemical Senses Center’dan Julie Mennella yirmi yıldır alkolün anne sütüne transferi konusunu incelemektedir ve bir iki kadeh içkinin bile anne sütünün tadını değiştirdiğini bulmuştur. Bebeklerin lezzetler konusundaki bilgilerini anne sütü emerek öğrendikleri düşünüldüğüne göre, düzenli olarak içki içmenin büyüdükleri zaman alkol hakkındaki fikirlerini etkileyeceği söylenebilir. Mennella, en azından kısa vadede, emzirdikleri süre içinde düzenli içki içen annelerin bebeklerinin, anneleri içki içmeyenlere göre alkol kokan bir oyuncağı çiğnemeyi daha çok sevdiklerini bulmuştur.

Alkollü anne sütü içmek bebeğin uyku kalitesini de etkiler. Yaptığı küçük bir çalışmada, Mennella, bebeklere içinde anneleri çok içki içtiğinde alacakları miktar kadar (32 mg) alkol bulunan 100 ml anne sütü verdi. Bebeklerin daha hızlı uykuya daldıklarını ama alkollü sütü içtikten sonraki üç buçuk saat içinde, saf anne sütü içtikleri zamana göre belirgin bir şekilde daha kısa süreli uykular uyuduklarını saptadı. Mennella “Bebeklerin uykusu daha az etkili olur. Eğer anneleri tekrar içmezse sonraki günlerde bunu telafi ederler” diyor. Ayrıca, anneleri hamileliğin son dönemlerinde içki içen daha büyük ceninlerde de aynı tip uyku düzeni değişiklikleri görüldüğünü ilave etmektedir.

Son olarak da, Mennella, bir bardak şarabın süt salgısını arttırdığı yönündeki genel geçer bilgiyi tamamıyla çürüttü. Aslında alkol oksitosin üretimini engelleyerek süt üretimini tümüyle azaltmaktadır. Mennella, bebeklerin annelerinin içki içmesinden sonraki üç ila dört saat içinde, anneleri içki içmemiş bebeklere göre, %20 daha az süt emdiklerini buldu. Dahası, bunu telafi etmek için bebeklerin sonraki sekiz ila on iki saat içerisinde de emme yoğunluğu ve süt taleplerinin sayısının arttırdığı gözlemlendi – ki bu sarhoşluk sonrası yaşamak isteyeceğiniz bir şey değildir. İçki içmiş olan anneler göğüslerinin daha büyük gibi durduğunu da fark ettiler; bu da belki bize alkolün sütü arttırdığı hurafesinin nereden çıktığını açıklayabilir.