Yürümek veya Çömelmek Doğumu Çabuklaştırır mı?

Sırt üstü yatmış, bacakları muayene koltuğunun askılarında acı içinde bağırarak doğum yapan geleneksel kadın görüntüsü ile bir kadının şimdilerde doğum sancılarının ilk saatlerini geçirme şekli birbirinden çok farklıdır. Kadınlar, artık sıklıkla, kalabildikleri kadar dik pozisyonda kalmaya ve hatta yerçekiminin bebeğin başının inmesine yardımcı olması ve servikse basınç uygulayarak açılmasını sağlaması umuduyla, uzun bir yürüyüş yapmaya bile teşvik edilmektedirler.

Bu inanç o kadar güçlüdür ki, aslında yatmayı tercih ediyor olsanız bile, kendinizi gayretli bir ebenin kolunda hastane koridorlarını arşınlarken bulabilirsiniz. Aynca, eğer yatarsanız bunun, kasılmaların kuvvetlendirilmesi için ilaç verilmesinden tutun da forsepsle doğurmak veya sezaryen olmak için acilen ameliyathaneye götürülmeye kadar varan, gittikçe zorlaşan tıbbi müdahaleleri tetikleyeceği konusunda korkutucu hikayeler de duyabilirsiniz.

Bazı çalışmalar, kadınların ayakta olduklarında yattıklarına göre daha kuvvetli kasılmalar yaşadıklarını ve böylece dik olan kadınlarda doğumun daha hızlı ilerleyeceğini ortaya çıkartmıştır. Her ne kadar bu bulgu kısmen doğru olsa da, yarattığı etki o kadar da muazzam değildir. Toplam 3.706 kadını içeren 21 adet çalışma incelendiğinde, doğumun ilk dönemlerinin, dik pozisyonda duran kadınlarda, yatan kadınlara göre ortalama bir saat daha kısa sürdüğü bulundu (birinci kez anne olacak kadınlarda ilk dönem genellikle on iki ila on dört saat arasında sürer). Ayrıca dik pozisyonda duran kadınların biraz daha seyrek olarak epidural talebinde bulunduğu ama diğer ağrı kesicilerin kullanımında herhangi bir farklılık olmadığı da gözlemlenmiştir.

Buna rağmen, yatar pozisyonda olmanın normal doğum olasılığını düşürdüğü konusunda da fazla bir kanıt yoktur: sorunsuz normal doğum ve aletli doğum (forseps veya vantuz ile) oranları eşittir ve sezaryen oranı dikey pozisyonda duran kadınlarda birazcık daha düşüktür ama bu fark rastlantısal olabilecek kadar küçüktür.

Daha ayrıntılı analizler yapıldığında, yürümenin normal bir şekilde oturmaktan veya yatakta diz üstü durmaktan bir üstünlüğü olmadığı, farkı yaratanın uzanıp yatmak olduğu bulundu. Bu durumda da araştırmayı yazanlar, kadınlara doğum başladığında hangi pozisyonda rahat ediyorlarsa öyle durmalarının, ama uzun süre yatarak vakit geçirmemelerinin tavsiye edilmesi gerektiği sonucuna vardılar.

Sancıların ikinci dönemine gelip de bebeğin başının doğum kanalına girmesinden sonra da çömelme pozisyonuna geçmek işleri biraz hızlandırabilir ama bu pozisyonda uzun süre durmak için bacak kaslarınızın yeterli derecede kuvvetli olup olmadığı da başka bir konudur. Yirmi ayrı araştırma incelendiğinde, doğumun ikinci evresinin (genellikle bir veya iki saat süren) ayakta duran veya çömelen kadınlarda, yatanlara göre dört buçuk dakika daha kısaldığı bulundu -yalnız bu araştırmaların çoğunun kalitesi düşük bulunmuştur. Dik pozisyonda duran kadınlarda daha az sayıda epizyotomi yapılmasına rağmen daha çok da yırtılma olmuştur.